Mobilități de studiu pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște, în cadrul programului Erasmus+

Universitatea „Valahia” din Târgoviște scoate la concurs un număr de 276 de burse de mobilitate Erasmus Plus destinate studenților, masteranzilor și doctoranzilor care-și desfășoară activitatea în cadrul instituției de învățământ superior din vechea reședință de scaun a Țării Românești. Universitatea dispune de un număr de 90 de parteneriate internaționale în cadrul Programului Erasmus Plus al Uniunii Europene, cu universități din 17 state ale UE (Bulgaria, Cehia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Ungaria) și 11 țări din afara spațiului comunitar (Algeria, Belarus, Bosnia-Herțegovina, China, Chile, Georgia, Haiti, Republica Moldova, Norvegia, Serbia, Turcia).

Obiectivele mobilităţilor sunt de a oferi studenţilor posibilitatea de a beneficia din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii în alte ţări europene, de a promova cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă, de a facilita transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, utilizând ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Durata mobilităților de studii și cercetare variază, în funcție de opțiunile studenților, de la un semestru până la 12 luni, aceștia beneficiind în acest interval de timp de susținerea financiară a programului Erasmus Plus, după cum urmează:

 • 520 Euro/lună pentru Spania, Italia, Franţa, Finlanda, Germania, Norvegia, Belgia, Grecia, iar pentru Lituania, Estonia, Bulgaria, Polonia 470 Euro/lună;
 • Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a obţine bursă socială vor primi un supliment la bursă în valoare de 200 Euro/lună;
 • Studenţii Erasmus care înainte de plecarea în străinătate au obţinut burse vor beneficia de acestea şi pe perioada petrecută în mobilitate.

Studenţii care doresc să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română, să fie studenți la zi ai Universităţii „Valahia” din Târgovişte;
 • să fie cetățeni ai altei țări, studenți la zi ai Universităţii „Valahia” din Târgovişte, cu permise de rezidenţă temporară/permanentă, eliberate de autorităţile române competente;
 • să fie integraliști;
 • să aibă media anilor de studii de minim 7 (şapte);
 • să cunoască o limbă străină, astfel:
  • limba franceză pentru Franţa şi Belgia;
  • limba engleză pentru Germania, Grecia, Polonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Finlanda, Letonia; -limba spaniolă pentru Spania;
  • limba italiană pentru Italia.

            Toţi studenţii selectaţi pentru bursă Erasmus Plus vor fi asistaţi de Biroul de Relaţii Internaţionale și Erasmus Plus înainte de efectuarea mobilitătii, pe întreaga perioadă de studiu în străinătate şi după întoarcerea din mobilitate. Având în vedere situația pandemică globală, dar și estimările mai optimiste pentru anul universitar următor, Universitatea „Valahia” din Târgoviște va asigura, ca și până în prezent, întregul său sprijin studenților Erasmus Plus acceptați la studii sau care se află în mobilitate internațională.

Cei interesați de acest program de mobilități interuniversitare sunt rugați să acceseze pagina web dedicată Apelului Erasmus Plus la adresa: https://www.valahia.ro/en/international-relations/357-erasmus sau să se adreseze Biroului Erasmus al universității (email: relint@valahia.ro, tel./fax: +40 245 211 809).Cite this blog post
Silviu Miloiu (2021, March 10). Mobilități de studiu pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște, în cadrul programului Erasmus+. Silviu Miloiu. Retrieved June 17, 2024, from https://doi.org/10.58079/u6jo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search