Vot pentru Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște

Am depus în urnă votul meu pentru un program în care cred, pentru idei care pot fi puse în practică, cu consecințe pozitive pentru I.O.S.U.D. și Universitatea „Valahia”, în întregul ei.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.