Alegerile universitare: ubi sumus?

Alegerile universitare care se desfăşoară în această perioadă în cele mai multe instituţii de învăţământ superior din ţară au o miză care a fost insuficient explorată şi reliefată în dezbaterea publică până în acest moment. Cu excepţia necesarei şi bine organizatei dezbateri pentru funcţia de rector a Universităţii Bucureşti, cele mai multe materiale de presă apărute până în acest moment au fost redactate mai cu seamă de pe poziţii partizane şi au avut fie un caracter panegiric, fie unul polemic la adresa unuia sau a altuia dintre candidaţi. Afirmaţia noastră este cu atât mai evidentă în cazul universităţilor a căror existenţă măsoară încă doar câteva zeci de ani şi în cazul cărora opţiunile din acest an pot avea implicaţii majore asupra evoluţiei şi a capacităţii lor de a răspunde nevoilor comunităţilor pe care le deservesc. Foiletonul pe care-l propunem cititorilor noştri are în vedere o analiză punctuală a situaţiei reale a învăţământului superior din România, a problemelor, provocărilor şi oportunităţilor ce i se deschid (Ubi sumus?), o prezentare a cadrului legislativ, instituţional şi funcţional al alegerilor universitare (De jure şi de facto) şi o discuţie aplicată la o universitate din Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia cu privire la opţiunile care stau în faţa comunităţii academice dintr-un oraş cu un frumos trecut medieval înaintea alegerilor pentru conducerea Senatului şi a Rectoratului (Quo vadis). Foiletonul se bazează pe analiza legislaţiei aplicabile în învăţământul superior, îndeosebi pe cea referitoare la alegeri, pe investigarea unor documente educaţionale oficiale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, Uniunii Europene, ale universităţilor din România, pe lectura critică a unor opinii exprimate de experţi şi oficiali educaţionali, dar şi pe experienţa directă de cunoaştere de peste două decenii a universităţilor româneşti şi de câţiva ani a celor finlandeze, estone şi britanice. Fără a fi rezultatul unei cercetări ştiinţifice metodice asupra acestui subiect şi fără a se putea desprinde de experienţe personale şi de postura de alegător – nu şi de candidat, pe care am depăşit-o deja fără succes – într-o competiţie universitară pe care o am în momentul de faţă, foiletonul îşi propune totuşi să aţintească o privire cât mai profundă asupra unui proces electoral de o însemnătate aparte pentru mediul universitar românesc şi pentru universităţile postdecembriste, în special. 

Citește mai departeCite this blog post
Silviu Miloiu (2020, January 25). Alegerile universitare: ubi sumus? Silviu Miloiu. Retrieved June 17, 2024, from https://doi.org/10.58079/u6is

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search