Alegerile universitare: quo vadis?

Alegerile pentru funcţia de rector al UVT pornesc de la o certitudine, opţiunea rectorului în funcţie, conf. univ. dr. Călin Oros, de a nu mai candida pentru un nou mandat. Deşi legal ar fi avut dreptul să-şi depună candidatura (ca urmare a suspendării din funcţie pentru o perioadă de o lună), conducătorul instituţiei a dorit să evite o încălcare a rigorilor etice ale corpului profesoral şi ale studenţilor UVT. Gestul de onoare al rectorului a fost însoţit şi de exprimarea dezamăgirii sale cu privire la „cariile” de moralitate academică şi legalitate implicate de nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la secretul votului, dar şi de nemulţumirea sa profundă faţă de modalitatea în care au fost organizare alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în consiliile şi în senatul universitar. Cozile interminabile, ce le aminteau pe acelea de la votul din diaspora din anii trecuţi, numărul mic al ştampilelor de vot, programarea unor colocvii în ziua alegerilor studenţeşti au constituit factori negativi care au afectat procesul electoral. Consecinţa a fost participarea la scrutin a unui procent nereprezentativ al studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul UVT.

Candidaţii înscrişi până în acest moment în competiţia pentru funcţia cea mai înaltă din cadrul universităţii sunt actualul prorector cu probleme de învăţământ şi asigurarea calităţii al universităţii, doamna conf. univ. dr. Laura Gorghiu, şi domnul conf. univ. dr. Iulian Udroiu, director general administrativ, la al cărui program am făcut referire într-o ediţie de săptămâna trecută a ziarului Adevărul.

Domnul Iulian Udroiu, primul candidat care şi-a depus candidatura, a însoţit-o, aşa cum era firesc, de un Plan Managerial, un Curriculum Vitae şi o Listă de Lucrări. Din acestea aflăm că domnia sa ocupă din anul 2017 poziţia de conferenţiar universitar şi că a obţinut la un interval de doi ani distanţă două titluri de doctor, ambele la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cel dintâi în Management în anul 2014 (studii desfăşurate în intervalul 2012-2014) şi cel de-al doilea în domeniul Ingineriei Electrice din anul 2016 (după studii în anii 2012-2016). Specializarea dumnealui de bază este în domeniul Comunicaţiilor (studii de licenţă absolvite în anul 1998), studiile aprofundate fiind strâns legate de acest domeniu (Sisteme moderne pentru controlul proceselor, prelucrarea şi transmisia informaţiei). Ambele au fost absolvite în cadrul UVT. Este vorbitor de engleză la nivel intermediar (nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi). CV-ului dumnealui afirmă, de asemenea, că a fost preparator universitar la Université Paris XII Val-de-Marne, Faculté d’Administration et Echanges în anul 2001 (probabil o antecesoare a Faculté de Sciences Économiques et de Gestion de astăzi), în aceeaşi perioadă în care figura şi pe statul de funcţiuni al Facultăţii de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei. Ceea ce surprinde este, în primul rând, titulatura de preparator pe care şi-o însuşeşte în CV-ul său, care nu există în sistemul francez de învăţământ superior. Ar fi putut, eventual, să fie un attaché temporaire d’enseignement et de recherche sau ceva similar acestei poziţii, cu atât mai mult cu cât deplasarea s-a făcut printr-un program Leonardo, nu printr-un concurs desfăşurat la universitatea franceză pe care să-l fi câştigat candidatul. În al doilea rând, nu este limpede cum s-a produs activitatea de pregătire a seminariilor pe care o presupunea poziţia de preparator, în condiţiile în care din CV-ul expus nu rezultă că ar avea competenţe de cunoaştere avansată – sau cel puţin de cunoaştere minimală – a limbii franceze. În al treilea rând, facultatea respectivă are programe specifice ştiinţelor economice şi nu rezultă de niciunde din CV-ul dumnealui că ar fi fost la vremea efectuării mobilităţii absolvent de studii universitare de orice nivel în domeniul economic. Lista de lucrări ştiinţifice a domniei sale conţine trei lucrări (dintre care două în calitate de unic autor) apărute la Editura Bibliotheca din Târgovişte şi la editura Valahia University Press a almei mater. La acestea se adaugă un număr de 16 articole ISI publicate îndeosebi în proceeding-urile conferinţelor WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, precum şi 12 articole BDI. Niciunul dintre articolele domniei sale nu îl are ca unic autor, cele mai multe fiind semnate împreună cu alţi 3-4 sau chiar 6-7 colegi. Pe de altă parte, în ciuda faptului că deţine un doctorat în domeniul Managementului, surprinde faptul că nu există niciun articol ştiinţific din acest domeniu care să-l arate în calitate de autor, ceea ce este total neobişnuit. La fel de nefiresc este şi faptul că domnul Iulian Udroiu nu a publicat niciun articol în mai bine de jumătate din anii petrecuţi în cadrul universităţii (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018)!

Doamna Laura Gorghiu şi-a însoţit candidatura de o scrisoare oficială adresată electorilor din cadrul UVT.

După cum aflăm din CV-ul care-i însoţeşte candidatura, doamna Laura Gorghiu este conferenţiar universitar în cadrul UVT din anul 2004, iar în ultimii opt ani a fost prorector cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi calităţii al acesteia. Este doctor în chimie al Universităţii Bucureşti din anul 2004 (studii efectuate în perioada 1995-2004). A absolvit studiile de licenţă în domeniul chimiei în anul 1994 tot la Universitatea Bucureşti (studii efectuate între anii 1989 şi 1994) şi un program masteral în domeniul Managementului proiectelor la Universitatea „Valahia” din Târgovişte în anul 2006. A participat la 47 de proiecte naţionale şi internaţionale, în cazul a 15 dintre acestea fiind coordonator sau responsabil de proiect. Lista de lucrări a doamnei Gorghiu se întinde pe un număr de 28 de pagini. Şi-a pus semnătura pe un număr de 37 de monografii, manuale, cărţi, capitole de cărţi, îndrumare de laborator, 52 de articole ISI, 72 de articole în proceeding-uri ISI sau volume de specialitate, are un indice Hirsch de 9 şi de 8 în Scopus.

Citește mai mult: https://adevarul.ro/educatie/universitar/alegerile-universitare-quo-vadis-1_5e40fe035163ec4271f16cbd/index.html


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.