Împreună pentru Laura, împreună pentru UVT!

Vrem să consolidăm împreună un management orientat spre calitate, prin stabilirea unei strategii instituționale clare, a unei viziuni pe termen lung și a unor planuri operaționale anuale care să contribuie la dezvoltarea progresivă, robustă și sustenabilă a universității.
Vrem să le insuflăm tuturor profesorilor, cercetătorilor și studenților cetățenia calității, să le conferim dreptul de a fi parte activă a tuturor deciziilor menite să stabilească valorile academice ca repere fundamentale de funcționare a almei mater.
Vrem să fim eficienți, deschiși, onești, responsabili, competitivi în activitatea de management academic, vrem să culegem împreună idei, inițiative, proiecte care să dezvolte universitatea și să o sprijine în îndeplinirea tuturor obiectivelor sale.
Vrem să promovăm un sistem educațional care să motiveze, să inspire, să integreze, să capaciteze, să captiveze și să recompenseze. Împreună cu profesorii, împreună cu studenții, împreună cu partenerii noștri naționali și internaționali, integrând investigația, cunoașterea, creația, colaborarea și motivația.
Vrem ca împreună să susținem, să dezvoltăm și să recompensăm competențele de cercetare, să oferim cadrul instituțional necesar în vederea constituirii sau consolidării unor poli de cunoaștere aprofundată și de transfer al produselor acesteia către comunitate.
Vrem ca împreună să inițiem un sistem informatizat de calitate de care să beneficieze toți profesorii și toți studenții noștri, care să fie în egală măsură facil, onest, sigur și performant.
Vrem să creștem împreună calitativ, dar și cantitativ, iar pentru aceasta vrem să fim mai aproape de partenerii educaționali, de licee, de școli, de comunitățile locale, de cei care au nevoie de razele universității și de care universitatea are nevoie pentru a-și asigura constant fluxul de studenți și absolvenți de calitate, programe didactice performante și rezultate didactice care să-i dovedească viabilitatea, vitalitatea și însemnătatea.
Vrem să stabilim împreună un macroechilibru instituțional, dar și echilibre juste în activitatea cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților între sarcinile didactice și cele de cercetare, între cursuri și aplicații practice, între viața universitară și oportunitățile extra-curriculare.
Vrem să deschidem împreună corola programelor noastre de educație și cercetare către colaborări în spațiul comunitar și internațional, vrem să ne câștigăm un binemeritat loc în rândul universităților europene comprehensive de educație și cercetare, vrem să ne definim identitatea internațională și să beneficiem de toate avantajele proiectelor și programelor transfrontaliere.
Vrem să continuăm împreună eforturile de finalizare a campusurilor universitare, de asigurare a condițiilor optime de desfășurare a activităților didactice, de cercetare, de informare și de loisir, pentru ca universitatea să fie atât un templu al cunoașterii, cât și un loc de petrecere plăcută a timpului liber.

Mereu împreună, mereu alături de voi, mereu pentru voi, mereu cu voi!


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search