Strategia de Internaționalizare a Universității „Valahia” din Târgoviște (2021-2025)

Prin Hotărârea Senatului Universității „Valahia” din Târgoviște nr. 12 D din 17 iulie 2020 a fost aprobată Strategia de Internaționalizare pentru perioada 2021-2025. Strategia de internaționalizare a UVT este fundamentată, pe de o parte, pe valorile comunităților pe care le deservește, iar pe de altă parte, pe etosul său instituțional împărtășit de comunitatea universitară din vechea reședință domnească. Impresionanta istorie medievală și modernă a Târgoviștei în context sud-est european oferă unele episoade edificatoare care surprind valori fundamentale ale locuitorilor săi, precum ar fi libertatea, justiția, toleranța, apetența pentru învățământ de calitate, deschiderea culturală și confesională, multilingvismul, propensiune pentru calitatea vieții și inovație tehnologică, preluate și consolidate de către instituția de învățământ superior prin programele și serviciile sale. Pe de deplin armonizată cu prioritățile stabilite prin „Noua agendă a UE pentru învățământul superior” și prin alte documente de referință europene și naționale în domeniul internaționalizării, noua strategie a UVT, care va intra în vigoare din anul 2021, are în vedere, din punct de vedere al valorilor pe care își propune să le promoveze, să contribuie la consolidarea principiilor democratice, pluraliste, a multiperspectivității, gândirii critice, a dialogului și eticii universitare în rândurile corpului academic, acordând astfel un rol însemnat formării competențelor transversale care sunt menite să contribuie la îndeplinirea acestui deziderat. Competențele transmise prin intermediul programelor universitare – iar din acest punct de vedere programele în limbi străine, doctoratele în cotutelă, proiectele și parteneriatele internaționale vor servi ca vector de internaționalizare – vor fi actualizate pentru a reflecta evoluțiile din domeniul cunoașterii de la nivel european și internațional, precum și nevoia de însușire a conținuturilor învățării în mod temeinic, reflectând astfel opțiunea comunității universitare pentru excelență și performanță academică. Consolidarea competențelor digitale și a proceselor educaționale de tipul distance learning – și nu doar în contextul actualei pandemii globale – constituie un alt obiectiv al strategiei de internaționalizare care, de altfel, se bazează și pe o experiență pozitivă însușită în perioada stării de urgență din primăvara acestui an când universitatea a reușit să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește transferul predării în mediul online prin utilizarea îndeosebi a platformelor Microsoft Teams și Moodle de către întreaga comunitate de profesori și studenți ai universității. Aceste competențe digitale astfel asimilate vor contribui și la realizarea unui alt obiectiv comun din strategia UVT și a Noii Agende a UE pentru învățământul superior, creșterea economică și ocuparea durabilă a forței de muncă.Extinderea colaborărilor internaționale în cadrul activităților de cercetare desfășurate de UVT și o mai strânsă corelare a transferului rezultatelor cercetărilor în sfera educațională constituie o altă prioritate a strategiei de internaționalizare care este subsumată obiectivului de creștere a calității, vizibilității și eficienței activității de cercetare. Din acest punct de vedere, Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară joacă un rol cheie, acesta fiind deja antrenat în proiecte europene și internaționale cu un impact economic important pentru universitate și pentru comunitatea locală și regională în ansamblul ei. UVT își propune, în vederea aprofundării internaționalizării cercetării, atragerea cercetătorilor din spațiul internațional în centrele și echipele de cercetare existente în cadrul ICSTM prin intermediul programelor Orizont 2020 și Marie Skłodowska-Curie ale UE, precum și prin obținerea unor surse de finanțare europeană dedicate mobilității cercetătorilor. Relațiile cu mediul de business, realizarea unor parteneriate bilaterale sau trilaterale cu companii private care să implice dimensiuni ale internaționalizării, promovarea antreprenorialului reprezintă, de asemenea, elemente fundamentale ale strategiei de internaționalizare, care vor putea fi promovate prin intermediul subcomponentelor Erasmus KA2 și Erasmus KA3.

https://www.valahia.ro/ro/noutati/431-strategia-pentru-internationalizare-a-uvtCite this blog post
Silviu Miloiu (2020, July 24). Strategia de Internaționalizare a Universității „Valahia” din Târgoviște (2021-2025). Silviu Miloiu. Retrieved June 17, 2024, from https://doi.org/10.58079/u6j7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search