Raport de activitate în calitate de prorector, 2020-2024

Mi-am început activitatea de prorector pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale la data de 16 martie 2020, în ziua în care președintele României a semnat decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul țării pentru 30 de zile. Aceasta a însemnat pentru întreaga comunitate universitară și mai ales pentru noua conducere aleasă a acesteia confruntarea cu o criză pe care societatea românească nu o mai cunoscuse de foarte mult timp și care nu fusese estimată în planul managerial prezentat în fața colegilor noștri în campania electorală universitară. Acest lucru a necesitat o adaptare foarte rapidă la noile condiții impuse de restricțiile sanitare care au afectat mobilitatea, în special pe cea internațională. În loc să ne concentrăm asupra sporirii atât a numărului, cât și a calității mobilităților, în special prin intermediul programului Erasmus Plus, am fost nevoiți să ne implicăm într-o complexă operațiune de readucere în țară sau de garantare a securității sanitare a studenților aflați în mobilități Erasmus Plus, surprinși de pandemie în campusurile instituțiilor partenere de învățământ superior. Această acțiune a fost realizată alături de Biroul de Relații Internaționale și Erasmus Plus (care a fost esențial în toate acțiunile desfășurate în perioada mandatului meu) și în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației, precum și cu ambasadele și consulatele României din străinătate. Satisfacția noastră a fost deplină în momentul în care toți studenții Erasmus Plus aflați în mobilitate s-au întors cu bine în cadrul almei mater.
Pe parcursul primilor doi ani de mandat, odată cu menținerea restricțiilor sanitare și a limitărilor privind călătoriile în diferite state europene, în cadrul programului Erasmus Plus s-a intensificat discuția despre concepte precum internaționalizarea acasă, mobilitatea virtuală și mobilitatea combinată (blended). Acestea au început să câștige tot mai multă popularitate în detrimentul mobilităților fizice, care au constituit nucleul programului încă de la înființare. În acest context, am parcurs module de formare și am participat la numeroase conferințe și seminarii în căutarea celor mai bune soluții pentru a continua procesul de internaționalizare în aceste condiții dificile. Am pledat constant pentru menținerea componentei fizice a mobilităților Erasmus Plus, în ciuda faptului că am adoptat și forme temporare sau pe termen lung menite să extindă celelalte două componente de mobilitate. Numeroasele conferințe, manifestări științifice și educaționale, acțiuni virtuale de promovare a programului Erasmus Plus au filigranat activitatea mea și a Biroului de Relații Internaționale și Erasmus Plus în această perioadă de timp.
În contextul crizei sanitare globale, un alt obiectiv deosebit de important a trebuit să fie amânat, și anume creșterea numărului de studenți incoming, în special a studenților străini care să își desfășoare studiile la universitatea noastră. În momentul preluării mandatului de către echipa din care fac parte, numărul acestora era insignifiant. Era clar necesară o abordare mult mai activă în acest domeniu și o implicare proporțională, care să genereze rezultate palpabile. Aceste acțiuni era esențiale atât pentru a spori gradul de internaționalizare al universității, cât și pentru a îmbunătăți veniturile acesteia, așa cum se va demonstra în continuare. Restricțiile impuse la nivel european au devenit și mai stricte pe plan global, ceea ce a complicat și mai mult activitatea echipei noastre în vederea atingerii dezideratelor asumate.
În fine, când se părea că pandemia slăbește în intensitate și că recesiunea economică care i-a urmat ar putea fi depășită, la 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, într-o escaladare sângeroasă a războiului ruso-ucrainean început în 2014. Aceasta a impus noi restricții de circulație, cel mai mare val de refugiați de după al Doilea Război Mondial și redirecționarea resurselor în vederea susținerii victimei agresiunii, Ucraina. În acest context, am identificat un nou partener pentru UVT, The National University of Ostroh Academy, cu care am încheiat un parteneriat strategic.
Nu am adus aminte despre aceste probleme pentru a găsi scuze pentru vreun eșec, ci dimpotrivă, pentru a sublinia că în ciuda acestor circumstanțe extrem de grave și limitative, consider că împreună AM REUȘIT. Am reușit la nivel general să ne îndeplinim marea majoritate a obiectivelor pe care ni le-am propus în domeniul relațiilor internaționale și al dezvoltării instituționale, iar altele sunt pe cale de a fi îndeplinite. Am reușit tocmai pentru că în perioada în care fundația pe care ne construiserăm planul managerial părea să se șubrezească din cauza acestor veritabile cataclisme sanitare, sociale, economice, militare, am știut să identificăm în programul nostru reformist și în energia noastră bazele de dezvoltare. Am reușit pentru că am fost capabili să concepem o a doua strategie de internaționalizare – care credem că poate fi considerată un adevărat model la nivel național și european – și am avut puterea să credem în ea și să o aplicăm sistematic. Am reușit pentru că ne-am construit politici universitare solide și dinamice, am fost perseverenți, am avut capacitatea de a asimila rapid și de a fi suficient de flexibili, păstrând însă o abordare strategică. Am reușit pentru că am fost realiști și am știut să învățăm din propriile greșeli, să ne perfecționăm și să devenim din ce în ce mai competitivi, micșorând astfel decalajul care ne separa de universitățile mai avansate în materie de internaționalizare. Am reușit pentru că am dovedit deschidere, capacitate de colaborare, bazate pe o viziune pe termen mediu și lung. Am reușit pentru că am avut echipe dedicate și motivate, care au lucrat împreună cu determinare pentru atingerea obiectivelor noastre. Am reușit pentru că am investit în resurse umane și tehnologice, permițându-ne să rămânem conectați și eficienți într-un mediu în continuă schimbare. Am reușit pentru că am cultivat relații solide și parteneriate strategice la nivel local, național și internațional, care ne-au oferit suport și oportunități de colaborare.

În cele ce urmează, voi prezenta într-un mod sistematic și succint, evitând detalii care ar putea să nu fie relevante în acest context, activitățile desfășurate împreună cu Rectorul universității și echipa de conducere. Aceste activități au inclus colaborarea mai cu seamă cu doamna prorector pentru Cercetare și Creație Universitară, dar și cu ceilalți doi colegi, prorectorul pentru Probleme Sociale și Studențești și prorectorul pentru Învățământ și Asigurarea Calității. De asemenea, aș dori să subliniez sprijinul și contribuția oferite de diverse entități și persoane, în special cele esențiale ale Biroului de Relații Internaționale și Erasmus Plus (mulțumiri minunatelor colege Doina Bucur, Beatrice Chivescu și Ioana Fluieraru), dar și ale Consiliului pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale, Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, facultăților (determinantă fiind contribuția Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare și a Departamentului de Litere, dar și a Facultății de Științe Economice), școlilor doctorale, departamentelor, serviciilor sociale, financiare și de personal, serviciilor de tehnologia informațiilor, secretariatelor, serviciilor juridice, studenților și tuturor celorlalți implicați. Le sunt recunoscător pentru generozitatea și pentru eforturile lor, care au contribuit la succesul universității. Dacă în raportul acesta vor regăsi ceva din spiritul lor pozitiv, din energia, din implicarea pe care au avut-o, dacă își vor reaminti de sărbători în care au ajutat cu generozitate la primirea și studenților străini veniți la studii la universitatea noastră și de alte asemenea momente ce nu vor putea fi uitate, vor ști că de fiecare dată le-am purtat o adâncă și profundă recunoștință, care răsună mai profund în inimă decât în cuvinte sau cifre care nu le vor putea cuprinde niciodată în semantica lor limitată.

Ca primă și cea mai importantă din punct de vedere al efortului investit și al rezultatelor obținute se numără alianța universitară Knowledge and Creativity European University (KreativEU) care a fost inițiată de universitatea noastră care a atras nouă dintre cele 11 membre ale sale și a elaborat conceptul pe baza căruia s-a structurat superba construcție instituțională existentă în prezent.

Construcția instituțională: UVT a alcătuit la începutul anului 2021 o listă de 70 de universități care se încadrau în profilul dorit pentru alcătuirea alianței universitare și le-a ierarhizat în funcție de o serie de criterii. În final, a fost constituită prima variantă a alianței alcătuită din 7 universități, după cum urmează: Universitatea Politehnică din Tomar (Portugalia) (Partener principal); Universitatea Valahia din Târgoviște (România) – inițiator, Academia de Științe Economice D. A. Tsenov (Bulgaria); Universitatea din Boemia de Sud (Cehia); Universitatea Paul-Valery Montpellier 3 (Franța); Universitatea Trnava (Slovacia); Universitatea de Știință și Tehnologie Alparslan Turkeș din Adana (Turcia). Ulterior, Universitatea Paul-Valery Montpellier 3 a fost înlocuită de Universitatea din Camerino. Aplicația pentru finanțare a fost depusă în februarie 2023. În vederea elaborării acesteia, s-au desfășurat, în primul an, peste 100 de întâlniri online și șapte reuniuni față în față, una dintre acestea fiind găzduită de UVT. Propunerea (cu numărul 101124845) „a fost recunoscută ca o propunere de proiect de înaltă calitate în cadrul unui proces de evaluare extrem de competitiv” și i-a fost atribuit Seal of Excellence, fiind propusă finanțarea de către autoritățile naționale. Punctajul de 82 de puncte a fost cu numai 2 puncte mai mic decât necesarul pentru finanțare europeană directă de peste 7 milioane Euro.

Ulterior, în vederea îmbunătățirii proiectului, a fost realizată o reuniunea în Bulgaria, la Chiflik, în septembrie 2023, în cadrul unui Blended Intensive Programme, precum și întâlnirile alianței de la Tomar și Opole. Ca urmare a reuniunii din octombrie 2023 de la Tomar, alianța s-a extins pentru a include Universitatea Södertörn, Universitatea Greifswald, Universitatea de Științe Aplicate din Breda și Universitatea de Tehnologie din Opole. Mai bine de 100 de parteneri asociați, între care ministerele ale culturii, turismului, institute ale patrimoniului, primării (inclusiv Primăria Municipiului Târgoviște), autorități regionale, teatre, filarmonici, ONG-uri de profil etc. s-au asociat alianței. Tot ca parteneri asociați ni s-au alăturat și 9 instituții de învățământ superior din Bosnia și Herțegovina, Brazilia Kosovo,, Republica Moldova, Ucraina și Vietnam. În vederea redepunerii aplicației, au fost din nou organizate peste 100 de întâlniri virtuale, însumând circa 200 de ore.

PortugaliaPolytechnic University of Tomar – Chair
BulgariaDimitar A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov
CehiaUniversity of South Bohemia in České Budějovice
GermaniaUniversity of Greifswald
ItaliaUniversity of Camerino
Țările de JosBreda University of Applied Sciences
PoloniaOpole University of Technology
RomâniaValahia University of Targoviste
SlovaciaTrnava University in Trnava
SuediaSödertörn University
TurciaAdana Alparslan Türkeş University of Science and Technology

Membri și parteneri ai KreativEU

În data de 6 februarie 2024, aplicația a fost redepusă la Comisia Europeană, valoarea totală a bugetului solicitat fiind de 14,4 milioane de euro, iar șansele de obținere a finanțării fiind foarte mari.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, ca inițiatoare a alianței, are un rol fundamental în această construcție instituțională, coordonând, împreună cu Universitatea din Greifswald, activitățile din domeniul educației.

Se cuvine să subliniem două momente esențiale și anume participarea alianței universitare ca parteneră oficială a programului České Budějovice din – Capitală a Culturii 2028 și înfrățirea dintre orașele Târgoviște și Tomar (Portugalia), care va fi oficializată în mai 2024. În acest sens, săptămâna aceasta Ambasadorul României la Lisabona a efectuat o vizită la Tomar pentru o întâlnire cu primarul orașului și cu conducerea Universității Politehnice, partenerul nostru privilegiat: https://radiohertz.pt/tomar-municipio-prepara-geminacao-com-a-cidade-romena-de-targoviste.

În cadrul aceleiași colaborări, au fost elaborate și alte programe și aplicații comune. Prima finanțare, în valoare de 400.000 de euro, a fost obținută pentru proiectul Erasmus+ KA2 “HERITAGE GAME – Un model de gamificare pentru activitățile de patrimoniu bazate pe comunitate”, aceasta primind un impresionant scor de 92 de puncte și aflându-se în derulare.

The Heritage Game

Se află în evaluare la Comisia Europeană proiectul Horizon intitulat „Transdisciplinary approaches to a new logic of sustainability, the distributed New Bauhaus Museum: Agora – Remains – Communities”, cu un buget de 4 milioane de euro, altele patru fiind în curs de elaborare.

De asemenea, a fost depus un proiect Erasmus Mundus în vederea consituitii unei program masteral în limbi străine, asupra căruia voi reveni ulterior.

O serie de manifestări științifice au avut deja loc în cadrul alianței KreativEU, următoarea dintre acestea, conferința internațională Heritage, Science, and Technologies for Sustainable Preservation, organizată sub egida UNESCO, urmând să se desfășoare la Târgoviște, în intervalul 16-17 mai 2024.

Rețeaua UNESCO UNITWIN „Conservarea patrimoniului, știința, comunicarea pentru comunități durabile” constituită la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Ca o inițiativă a Universității „Valahia” din Târgoviște derulată în cadrul Alianței Universitare KreativEU s-a numărat și Rețeaua UNESCO UNITWIN Conservarea patrimoniului, știința, comunicarea pentru comunități durabile. Aceasta reunește experți din Europa (nucleul fiind universitățile europene KreativEU), instituții de învățământ superior asiatice, americane și africane, ONG-uri, asociații profesionale, licee și comunități locale, care vor contribui la cercetare, protecția și promovarea patrimoniului cultural și natural în contextul dezvoltării comunităților durabile. Rețeaua UNITWIN sprijină cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU (2030) și Strategia pe termen mediu a UNESCO (2022-29) pe care are în vedere să le implementeze în practică, folosind știința, comunicarea și educația. Misiunea rețelei UNITWIN este de a consolida cooperarea internațională pentru o mai bună conservare a patrimoniului și a dezvoltării durabile a comunităților bazate pe știință, tehnologie, inovație, comunicare și educație. Obiectivele Rețelei UNITWIN vor fi atinse prin activități de cercetare, predare și formare, care vor oferi publicului larg soluții inovatoare privind patrimoniul cultural și natural în contextul dezvoltării comunităților durabile. Rețeaua va oferi cunoștințe integrate privind gestionarea, conservarea, restaurarea, promovarea, protejarea și salvgardarea patrimoniului ca unul dintre cele mai importante domenii ale UNESCO și va contribui la formarea viitorilor experți (cercetători, manageri, practicieni) în diverse domenii. domenii legate de studiile de patrimoniu.

Rețeaua este coordonată de Prof. univ. dr. habil. Sergiu Musteață, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște și de Prof. univ. dr. Herminia Sol de la Universitatea Politehnică din Tomar, și se află în etapa de aplicație la UNESCO, cu susținerea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Ne vom raporta, în cele ce urmează, dintre numeroasele activități implicate de poziția de prorector pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale, la câteva dintre cele mai importante.

Obiectivul Strategic (OS) 1. Integrarea unei viziuni globale în Planul Strategic UVT, 2020-2024.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște și-a consolidat angajamentul pentru internaționalizare, prin conceperea și transpunerea în practică a unor obiective specifice în Planul Strategic pentru perioada 2020-2024.

Consultă planul strategic:

Acțiuni desfășurate

Implementare efectivă: A fost finalizată integrarea obiectivelor specifice în Planul Strategic în vederea dezvoltării cooperării internaționale și creșterii prestigiului academic la nivel global.

Integrarea Obiectivelor de Internaționalizare în capitolul al 4-lea al Planului Strategic al UVT pentru perioada 2020-2024. Ca rezultat, au fost elaborate diverse documente subsecvente, cea mai importantă fiind Strategia de Internaționalizare a UVT pentru perioada 2021-2025.

În temeiul acestei strategii, UVT a desfășurat în perioada 2020-2024 circa 30 de acțiuni cu impact la nivel internațional în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și corpul diplomatic acreditat la București. De asemenea, s-au realizat constant conferințe și seminarii internaționale, evidențiind aspectele de diplomație culturală în paralel cu cele științifice.

Au fost elaborate documente care au vizat facilitarea prezenței studenților internaționali în cadrul UVT, precum: „Metodologia privind primirea la studii universitare de licență, masterat şi doctorat la Universitatea „Valahia” din Târgoviște a cetățenilor străini din state terțe UE” din data de 24.02.2022, „Procedura privind mobilitatea academică pentru cetățenii din țările terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituții de învățământ superior recunoscute în Ucraina, pentru anii universitari 2021/2022 și 2022-2023, în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște” etc.

În contextul promovării anului pregătitor și al programelor în limbi străine, UVT a implementat platforme și acțiuni specifice integrate în procedura de Marketing Internațional al UVT adoptată 22.03.2021. Totodată, s-a propus o creștere semnificativă a numărului de mobilități Erasmus+ pentru personalul didactic, studenți și personalul UVT, prin încheierea de noi contracte bilaterale cu universități din Uniunea Europeană și din afara acesteia, precum și prin prelungirea contractelor existente, așa cum vom arăta mai departe.

13 ianuarie 2021, Universitatea “Valahia” din Târgovişte a primit vizita Excelenței Sale, doamna Ingrid Kressel, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Estoniei șa București.

15 martie 2022, Universitatea “Valahia” din Târgovişte a avut-o ca oaspete pe Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în România, E.S. Dna. Annick Goulet, https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/Comunicat_16.03.2022.pdf

9 noiembrie 2022 și 15 November 2023, Vizita Excelenței Sale Stefan Tomašević, ambasadorul Serbiei în România, la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, https://www.mfa.gov.rs/en/press-service/activities/bucharest-ambassador-tomasevic-visiting-university-targoviste.

10-11 noiembrie 2022, Vizita E.S. doamna Violeta Motulaité, Ambasadorul Republicii Lituania în România, la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, https://balticnordic.hypotheses.org/conference2022.

17 iunie 2022, Universitatea „Valahia” din Târgoviște a primit vizita doamnei Mayra T.Y. SAITO, Prim-secretar al Ambasadei Republicii Federative a Braziliei în România, https://www.valahia.ro/wp-content/uploads/Comunicat-de-presa-din-17.06.2022.pdf.

Au fost elaborate documente care au vizat facilitarea prezenței studenților internaționali în cadrul UVT, precum:

„Metodologia privind primirea la studii universitare de licență, masterat şi doctorat la Universitatea „Valahia” din Târgoviște a cetățenilor străini din state terțe UE” din data de 24.02.2022.

„Procedura privind mobilitatea academică pentru cetățenii din țările terțe ale uniunii europene, care provin din instituții de învățământ superior recunoscute în Ucraina, pentru anii universitari 2021/2022 și 2022-2023, în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște”.

În contextul promovării anului pregătitor și al programelor în limbi străine, UVT a implementat platforme și acțiuni specifice integrate în: procedura de Marketing Internațional al UVT adoptată 22.03.2021.

Totodată, s-a urmărit o sporire a numărului de mobilități Erasmus+ pentru personalul didactic, studenți și personalul UVT, prin încheierea de noi contracte bilaterale cu universități din Uniunea Europeană și din afara acesteia, precum și prin prelungirea contractelor existente, așa cum vom arăta mai departe.

OS2. Viziunea care definește viitorul: adoptarea și implementarea Strategiei de Internaționalizare, 2021-2025

O etapă esențială în evoluția universității a constat în adoptarea și implementarea “Strategiei de Internaționalizare, 2021-2025”. Această strategie abordează în mod holistic procesul de internaționalizare, inclusiv managementul, educația, cercetarea și serviciile universitare, consolidând legăturile cu instituții similare de învățământ superior din Uniunea Europeană și din afara spațiului comunitar.
Elementele fundamentale ale acțiunilor întreprinse în cadrul acestei strategii includ:

Direcția strategică 1: Realizarea unui campus european.
Direcția strategică 2: Programul Erasmus – instrument cheie al internaționalizării UVT.
Direcția strategică 3: Cetățenie europeană și globală pentru comunitatea universitară și absolvenții UVT.
Direcția strategică 4: Programe de studii cu un puternic conținut multicultural și multilingv.
Direcția strategică 5: Triunghiul cunoașterii, inovației și dezvoltării.

Prin implementarea acestor direcții strategice, universitatea și-a propus să devină un pol de excelență internațională, contribuind activ la formarea unei comunități academice deschise, adaptabile și conectate la provocările globale contemporane.

Acțiuni desfășurate:

Promovare eficientă prin conceperea politicii de marketing internațional pentru aducerea la cunoștință a UVT și a programelor sale.

Prin intermediul procedurii operaționale PO 07.46 Marketingul Internațional al Universității “Valahia” din Târgoviște, aprobată in ședinta Senatului universitar din data de 22.04.2021, instituția și-a conturat strategii și politici specifice. Marketingul internațional al universității a fost definit ca procesul care recunoaște importanța mediului și a relațiilor externe ale universității, în dinamica lor accentuată, capacitatea de a anticipa și a răspunde transformărilor survenite în acest mediu, de a concepe inițiative, a identifica oportunități și a elabora politici și acțiuni menite să facă universitatea mai bine cunoscută pe plan mondial, să dezvolte capacitățile internaționale ale instituției de învățământ superior, să contribuia la adaptarea sa activă și care are drept corolar sporirea eficienței antreprenoriale, dezvoltarea curriculară și perspectiva globală. Marketingul internațional integrează instrumente de marketing precum segmentarea pieței, poziționarea pe piață și planificarea pieței de învățământ superior.

Organizarea evenimentelor săptămânale de informare online (Get in touch!) in lunile martie-septembrie ale fiecărui an, destinat potențialilor studenti internaționali ai UVT – desfășurat constant din anul 2021. Au fost derulate circa 40 de asemenea acțiuni pe platforma Zoom.

Consultă evenimentele din:

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Redactarea anuală și publicarea Ghidului studentului Erasmus Plus. Acțiunea a fost concretizată începând din anul 2022. Ultima ediție (96 de pagini), care a fost publicată și în format print.

Promovarea ofertei universitare prin intermediul paginilor web ale Universității „Valahia” din Târgoviște:

Pagina de admitere

Pagina de Relații Internaționale

Promovarea ofertei educaționale în limbi străine a UVT prin intermediul unor platforme specializate existente pe plan internațional:

QS Top Universities.

Platforma Keystone (manageriată de Prof. univ. dr. Gabriela Teodorescu, Prorector pentru Cercetare și Creație Universitară).

Publicarea lucrării „Valahia University of Targoviste. A comprehensive Guide to Study Programmes”, în vederea promovării ofertei educaționale. (Finanțată dintr-un grant coordonat de Prof. univ. dr. Gabriela Teodorescu).

Promovarea ofertei universitare prin intermediul paginii web de Relații Internaționale a Universității „Valahia” din Târgoviște.

https://international.valahia.ro/foreign-language-studies/degrees-studies/

Promovarea ofertei educaționale în limbi străine prin intermediul paginilor de socializare ale UVT și ale structurilor din subordine:

Au fost folosite, în acest scop, paginile de Facebook și Twitter ale UVT, care au fost populate constant cu informații în acest sens. De asemenea, noua pagină de Facebook a Relațiilor Internaționale a cuprins informații esențiale în această privință.

Au fost capacitate misiunile diplomatice și consulare ale României din străinătate și ale altor state în România în vederea facilitării transmiterii ofertei de studii în limbi străine către publicul interesat.

Îmbunǎtǎţirea diseminării informaţiei pentru a rǎspunde nevoilor de orientare ale potențialilor studenţilor în ceea ce privește decizia de mobilitate prin crearea website-ului Relațiilor Internaționale, cu implicarea Biroului de Tehnologie a Informațiilor.

Sporirea numărului de profesori străini care au susținut cursuri, prelegeri, conferințe în cadrul UVT prin alte programe decât Erasmus Plus.

Șapte profesori de la Universitatea Națională și Mondială de Economie din Sofia au predat în cadrul universității noastre în anii 2022-2023. Acestora li se adaugă profesori din Finlanda, Franța, Grecia, Republica Moldova, Polonia, Spania etc.

Consolidarea adaptării serviciilor oferite studenților internaționali la nevoile acestora.

Utilizarea programelor internaționale (îndeosebi a programului Erasmus) în vederea consolidării competențelor de internaționalizare, în primul rând ale personalului administrativ care oferă servicii studenților internaționali.
Desfășurarea cursul de limba engleză pentru angajați, implicând inițial aproximativ 50 de membri ai personalului UVT, care au beneficiat sau beneficiază de acest program. În plus, în anul universitar următor, alți 50 de membri ai personalului didactic al UVT se vor bucura de oportunitatea de a participa la acest program. Au fost derulate înscrierea online, aprobarea planului de învățământ, a statului de funcțiuni, iar de la 1 noiembrie 2023 a debutat predarea cursului care se va desfășura pe parcursul a două semestre.

Organizarea acțiunii anuale “Discover and Connect to Valahia University of Târgoviște: International Student Welcome and Cultural Exploration Week” vizează familiarizarea studenților cu viziunea, misiunea, politicile, mediul instituțional și de studii, cultura universitară din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște, precum și cu patrimoniul cultural din Târgoviște și împrejurimi.

Descoperă și conectează-te la program

Realizarea unui mediu multicultural și multilingvistic care să antreneze întreaga universitate și să creeze sinergii cu alte instituții de cultură din localitățile și regiunile pe care aceasta le deservește prin:

Punerea în valoare a valențelor multiculturale și multilingvistice ale UVT în vederea realizării de evenimente culturale adresate comunității academice și mediilor culturale pe care UVT le deservește (de tipul conferințelor cu teme culturale, lansărilor de carte, dezbaterilor, expoziții, prezentări de proiectelor, concertelor de muzică clasică sau de muzică contemporană, pieselor de teatru, festivalurilor de film etc.), facilitând accesul studenților, cercetătorilor și profesorilor internaționali la desfășurarea acestora (au fost derulate cel puțin zece pe an).
Colaborarea cu mediile culturale din Târgoviște și Alexandria în vederea parteneriatelor din sfera multiculturalității și multilingvismului care să se adreseze și membrilor internaționali ai comunității universitare: au fost semnate asemenea parteneriate cu Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, muzeele din Peleș, Pitești, Sighet, Bran, Golești etc.

Sporirea numărului de programe de studii desfășurate în limbi străine, a mobilităților doctorale și a celui de doctorate realizate în cotutelă internațională.

S-a procedat la identificarea nevoilor și oportunităților de studii în limbi străine la nivel de licență.

A fost depusă prima aplicație pentru un program de studii Erasmus Mundus („Heritage – multidisciplinary approach for better preservation”), care a obținut 74 de puncte la prima evaluare și nu a obținut finanțare, fiind ulterior substanțial îmbunătățită și redepusă la data de 15 februarie 2024, cu obiectivul de a câștiga finanțarea și a începe activitatea de redactare și acreditare a programului masteral.

Creșterea numărului de doctorate derulate în cotutelă și a mobilităților doctorale.

Consorțiul KreativEU include trei instrumente esențiale în acest sens: rețeaua doctorală prin care toți doctoranzii pot beneficia de programe în cotutelă, bursele doctorale KreativEU și programele de formare KreativEU. Toate acestea vor fi coordonate de Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Până în acest moment, au fost semnate mai multe cotutele doctorale la programul Istorie pe care le-am susținut personal.

OS3. Prestigiu European: Carta Erasmus Plus, 2021-2027

Universitatea “Valahia” a redactat și obținut aprobarea Comisiei Europene pentru Carta Erasmus Plus, marcând o realizare semnificativă și o deschidere de noi orizonturi pentru programele cu finanțare europeană. Carta a fost redactată ca urmare a efectuării unei analize cuprinzătoare a Ghidului Programului Erasmus Plus, Versiunea 2 (2021), datată 8.04.2021, și prin examinarea atentă a documentelor europene specifice, împreună cu inspirația oferită de bunele practici observate la alte universități.

Acțiuni desfășurate:

Detalii Aici

Sesiuni de informare de succes: Evenimente de informare au fost organizate cu participare activă din partea studenților și a cadrelor didactice (minim 2 anual).

Exemple:

https://dambovita24.ro/mari-oportunitati-erasmus-pentru-studentii-universitatii-valahia-din-targoviste/
https://international.valahia.ro/erasmus-open-doors-2022/
https://international.valahia.ro/wp-content/uploads/2023/04/Erasmus-Open-Doors-2023.pdf
https://bazarmedia.ro/2020/06/09/erasmus-digital-open-day-la-universitatea-valahia-din-targoviste-la-20-de-ani-de-erasmus-participa-si-tu/

Proiecte cu Finanțare Europeană: Au fost inițiate și derulate proiecte concrete care beneficiază de finanțare europeană pe toate axele specificate în Carta Erasmus Plus, unele obținând finanțare, iar altele neîntrunind punctajul necesar finanțării. Au fost depuse și câștigate anual granturile Erasmus Plus pentru mobilități de către Biroul Erasmus Plus al UVT.

OS4. Coordonați și conduși de excelență: Consiliul pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Pentru gestionarea activităților internaționale, Universitatea “Valahia” a constituit Consiliul pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale, garantând transparență și eficiență prin regulamentul aprobat de Senat.

Acțiuni desfășurate:

  • Atragerea unor personalități din mediul de afaceri și cel internațional în cadrul Consiliului, alături de colegi reputați din universitate.
  • Ședințe și proiecte de succes: Întrunirea cel puțin o dată pe an a consiliului și implementarea cu succes a proiectelor stabilite.
  • Feedback Constructiv: Furnizarea continuă de feedback pentru îmbunătățirea proceselor consiliului.

OS5. Campus Global: atragerea talentelor internaționale pentru un mediu de învățare diversificat.

Acțiuni desfășurate în colaborare cu prorectorul pentru cercetare și creație universitară și excelentul Birou pentru Relații Internaționale și Erasmus Plus al UVT.

Atragerea studenților străini pentru venirea la studii la UVT: rezultatele obținute sunt mai mult decât grăitoare:

• 2018-2019 (anterior mandatului) – fuseseră obținute 2 Scrisori de Acceptare – Fonduri atrase și rămase la UVT: 4800 Euro.
• 2019-2020 (am început mandatul abia în martie 2020) – am obținut 4 Scrisori de Acceptare – au achitat taxa 2 studenți- Fonduri atrase și rămase la UVT: 5200 Euro.
• 2020-2021 – am obținut 30 Scrisori de Acceptare – au achitat taxa 7 studenți- Fonduri atrase și rămase la UVT: 17.100 Euro.
• 2021-2022 – am obținut 120 Scrisori de Acceptare – au achitat taxa 38 studenți Fonduri atrase și rămase la UVT 89.400 Euro.
• 2022-2023 – am procesat 156 aplicații (5.600 Euro taxa de înscriere), au fost selectați 70 de candidați. Am obținut 66 Scrisori de Acceptare. Au achitat taxa 53 studenți- Fonduri atrase și rămase la UVT 76400 Euro din taxe studii + 5.600 Euro taxe de înscriere. TOTAL 82.000 Euro.
• 2023-2024 – am procesat 150 aplicații (5000 Euro taxa de înscriere), au fost selectați 68 de candidați. Am obținut 53 Scrisori de Acceptare. Au achitat taxa 48 studenți- Fonduri atrase și rămase la UVT 76400 Euro. din taxe studii + 5.500 Euro taxe de înscriere. TOTAL 52.800 Euro până la data de 13.11.2023.

2024-2025: Au debutat deja înscrierile și au fost primite 20 de dosare până în acest moment.

Total fonduri atrase doar din taxe (la acestea se adaugă cele pentru cămine etc): 246.500 Euro, echivalentul a 1.232.500 lei.

Programe de sprijin implementate: Programe eficiente de sprijin pentru adaptarea studenților internaționali au fost implementate cu succes, de la primire, punerea la punct a unor politici de integrare, tutoriat, a unor structuri funcționale de suport etc.

Exemplu: primul târg de joburi pentru studenții internaționali: https://international.valahia.ro/successful-conclusion-of-the-first-job-fair-for-international-students-at-valahia-university-of-targoviste (Mulțumesc ICSTM pentru extraordinarul sprijin acordat).

OS6. Eficientizarea programului Erasmus Plus și extinderea acestuia cantitativă și calitativă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice, personalului și studenților UVT.

Implementarea programului Erasmus without Papers: Împreună cu Biroul Erasmus Plus, am realizat acțiunile de gestionare a programului Erasmus without Papers. În acest moment, toate parteneriatele și acordurile Erasmus Plus ale UVT au fost integrate în platforma online, ceea ce a necesitat o activitate asiduă, și suntem în etapa de pregătire a implementării a derulării exclusiv online a aplicațiilor pentru acest program.

Încheierea de noi acorduri Erasmus Plus care să vină în întâmpinarea nevoilor de mobilitate ale personalului UVT și studenților cu următoarele universități: Aleksandër Moisiu University of Durrës, LOGOS University College (Albania), Badji Mokhtar Annaba University (Algeria), University of East Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), University of National and World Economy (Bulgaria), Universitatea Boemiei de Sud (Cehia), Bernardo O’Higgins University (Chile), Sulkhan-Saba Orbeliani University (Georgia), Universitatea din Greifswald (Germania), universitățile din Oulu și Turku (Finlanda), University of Surabaya (Indonezia), Universitatea din Daugavpils (Letonia), Universitatea Vytautas Magnus din Kaunas (Lituania), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova), The Christian Theological Academy in Warsaw și Opole University of Technology (Polonia), Trnava University in Trnava (Slovacia), Södertörn University (Suedia), James Madison University (Statele Unite), Adana Sciences and Technology University (Turcia), Breda University of Applied Science (Țările de Jos), The National University of Ostroh Academy (Ucraina).

Mărirea numărului de beneficiari ai programului în componenta pentru studenți (situația în ceea ce privește cadrele didactice fiind satisfăcătoare), un obiectiv care s-a materializat mai cu seamă din anul 2023, când am introdus componenta de mobilități Erasmus Plus pe termen scurt pentru doctoranzi. Numărul de mobilități rămâne încă scăzut și este nevoie de eforturi susținute pentru a deveni mulțumitor, în acest scop un rol important jucându-l angajamentele de viitor din cadrul Alianței KreativEU. Astfel, în anul 2022 au fost 12 studenți outgoing și 4 incoming, o creștere față de 7 outgoing și 2 incoming în anul anterior. În anul 2023 au fost depășite cifrele dinainte de pandemie (în anul 2020 au fost 17 outgoing și 5 incoming), ceea ce demonstrează că sunt urmate politici corecte, care au însă nevoie de un impuls suplimentar.

Extinderea posibilităților de mobilități pentru personalul de cercetare: Programul Erasmus Plus a fost deschis către personalul de cercetare al UVT, reparându-se o omisiune mai veche.

Extinderea posibilităților de mobilități pentru personalul auxiliar: au fost deschise posibilități sporite pentru această categorie esențială de personal, cu obiectivul de a crește gradul de internaționalizare al UVT, intențiile fiind de sporire continuă a acestor oferte de mobilitate, mai cu seamă în contextul cursurilor de limba engleză derulate în cadrul universității și angajamentului internațional al acesteia.

OS7. Ascensiunea în clasamentele globale: universitatea în lumina reflectoarelor academice

Universitatea noastră a persistat în eforturile de a furniza date pentru clasamentul european U-Multiranking și a fost acceptată pentru prima dată în prestigiosul clasament global Times Higher Education din anul 2022, cu statutul de Reporter, și în rankingurile QS World University Ranking și QS Europe University Ranking din anul 2024 (mulțumesc Ioana Dulamă pentru QS). De asemenea, rămâne prezentă în clasamente notabile precum EduRank, UniRank, European Research Ranking, ADScientific Index, etc. Un moment deosebit este că, pentru prima dată, universitatea noastră va fi inclusă și în QS Higher Education, marcând o recunoaștere semnificativă a profilului său academic la nivel internațional. Depinde de întreaga comunitate universitară ca această prezență să fie întărită în anii viitori prin creșterea producției științifice.

Exemple:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/valahia-university-targoviste
https://www.umultirank.org/study-at/valahia-university-of-targoviste-rankings/
https://www.edupedu.ro/trei-universitati-romanesti-incluse-in-clasamentul-times-higher-education-al-institutiilor-de-invatamant-superior-tinere-toate-in-ultima-parte-a-clasamentului

Acțiuni desfășurate:

  • Redactarea aplicațiilor și completarea datelor: Furnizarea regulată de date și informații relevante pentru a consolida poziția universității în clasamentele internaționale.
  • Promovarea eficientă: Campanii de promovare au adus vizibilitate și recunoaștere universității la nivel global.
    De ce este nevoie pentru a avea o poziție mai înaltă? Creșterea articolelor științifice ISI (nu a proceedingurilor) la peste 200 pe an.

Pe lângă responsabilitățile specifice domeniului meu, am acordat o atenție deosebită procesului de acreditare a școlilor doctorale și a universității. Ca rezultat al eforturilor noastre comune, universitatea a obținut din nou Gradul de Încredere Ridicat, iar IOSUD-ul și-a menținut acreditarea.

Aș dori să mai subliniez rolul pe care l-am jucat în alte două aspecte importante din perspectiva valorilor și activităților desfășurate.

Sunt autorul „Strategiei de prevenire şi combatere a fenomenului de plagiat în procesul de elaborare a tezelor de doctorat” din data de 15 ianuarie 2021, aprobată de Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște. Aceasta a readus universitatea noastră în rândul universităților responsabile și solide din punct de vedere al eticii și responsabilității doctorale.

Pe baza acesteia s-a constituit, de altfel, Compartimentul de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.

Sunt, de asemenea, autorul Procedurii operaționale privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 2004-2016).

De asemenea, am redactat Strategia de digitalizare a UVT și mă număr printre autorii care au lucrat, sub coordonarea doamnei rector și a domnului decan Florin Popa, la realizarea proiectului de digitalizare a UVT, cel mai important care a fost câștigat și se derulează în UVT.

Toate aceste activități, așa cum am subliniat adeseori, au fost desfășurate împreună cu echipa de conducere condusă de doamna rector, conf. univ. dr. Laura-Monica Gorghiu, cu întreaga echipă de conducere, cu Biroul Relații Internaționale și Erasmus Plus, consiliul de specialitate, cu facultățile, școlile doctorale, departamentele, ICSTM, toate serviciile universitare, studenții și reprezentanții acestora, partenerii instituționali, consorțiul KreativEU, rectorii, prorectorii, decanii acestora etc.

Tuturor un sincer mulțumesc!

Continuăm împreună!

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search